Miksei Oy:n uusi toimitusjohtaja Timo Paakki haluaa kaupunkiin vahvoja uusia toimijoita elinvoimaa kasvattamaan – "Mikkeli-tuote on saatava kilpailukykyiseen kuntoon"

Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n uusi toimitusjohtaja Timo Paakki aloittaa ensi viikolla.

Mikkeliläisen ilmanvaihto- ja rakennusalan yritys Entos Oy:n kaupallisen johtajan tehtävästä Mikseihin siirtyvällä Paakilla on kahden vuosikymmenen työkokemus myynnistä, kansainvälisestä kaupasta, liiketoiminnan kehittämisestä ja asiakkuuksien johtamisesta.

Hän on aikaisemmin toiminut muun muassa Environics Oy:n Aasian-Tyynenmeren alueen aluepäällikkönä sekä Observis Oy:n kaupallisena johtajana.

Mikkelin Kaupunkilehti kysyi Paakilta, miten hän aikoo kehittää Mikkeliä.

Mitä odotat uudelta työltäsi?

– Työtä riittää, monella tasolla ja monessa mielessä. Haasteet ovat usein varsin erilaisia kuin kaupallista liiketoimintaa tekevässä yrityksessä, vaikka paljon onkin yhteisiä elementtejä.

Mikkelin täytyy osata viestiä tehokkaammin ylivoimatekijöistään.

– Odotan pystyväni uudistamaan ja vahvistamaan elinvoimatyötä, jota Miksei kaupunkikonsernissa tekee.

Mitä on elinvoima?

– Elinvoima on seuraus, ei syy.

– Elinvoima on taloudellista toimeliaisuutta, rohkeutta investointeihin, menestyviä kivijalkaliikkeitä ja kasvupolulla olevia pk-yrityksiä.

– Elinvoima on tulevaisuusnäkymä, joka rohkaisee perustamaan perheen, ottamaan lainan asuntoon ja toiseen autoon.

– Elinvoima sitoo paikkakunnalle ja vetää puoleensa tulijoita kauempaakin.

– Elinvoima on luottamus siihen onnistumisen mahdollisuuteen, joka sysää oman yrityksen perustamiseen.

Miten Mikkeliin saadaan lisää elinvoimaa?

– Synnyttämällä ja houkuttelemalla kaupunkiin liike-elämän vetureita, riittävästi riittävän suuria toimijoita, jotka synnyttävät riittävästi työpaikkoja, imevät seudulle pääomia ja taloudellista toimeliaisuutta.

– Kyse on talouden fysiikasta; mitä enemmän noita edellä lueteltuja, sitä suurempi vetovoima.

– Ammattitaitoisesti rakennetut matkailukonseptit ja -kohteet sekä ainutlaatuiset, paikallisuudesta ammentavat teemat ovat keskeisiä vapaa-ajan vetovoimatekijöitä.

Miten uusia liike-elämän vetureita saadaan?

– Varmistamalla, että Mikkeli-tuotteen perusominaisuudet ovat kunnossa: kaavoitus, tontit, infra, rahoitus, toimintaympäristö yleensä.

– Sitten selvitetään, mitkä ominaisuudet erottavat yritysten silmissä Mikkelin muista paikkakunnista.

– Lopuksi määritellään, mitkä ovat Mikkelin ylivoimatekijät verrattuna muihin paikkakuntiin. Kun nämä ymmärretään, voidaan määritellä yrityssegmentit, joille Mikkeli voi tarjota ylivoimaista liiketoimintaetua. Sitten kohdennetaan viestintä ja kontaktointi näihin segmentteihin.

– On kyse prosessista, jossa tuote viedään markkinaan.

Miksein tarve on joskus kyseenalaistettu. Miten vastaat?

– Jos Miksei ei ole saavuttanut sille määriteltyjä tavoitteita, voi syytä kritiikkiin olla. Olisi kuitenkin hyvä kysyä, ovatko tavoitteet olleet selkeitä tai realistisia ja onko Mikseillä ollut riittävät resurssit käytettävissään.

– Toisaalta; onko Miksei osannut viestiä riittävän selkeästi siitä, mitä on saatu aikaan? Onko kaikilla sidosryhmillä oikea tieto siitä, miten menestyksellistä työtä Miksei tekee kaupungin elinvoiman ja liike-elämän eteen?

Mikä on Miksein rooli elinvoimatyössä?

– Kriittisen olennainen. Vuodesta 2015 pelkästään Miksein hanketoiminta on tuonut hankerahoitusta seudulle noin 16–17 miljoonaa euroa. Jokainen hanke tähtää matkailuliiketoiminnan sekä yritysten tuotekehityksen, kasvun ja kansainvälistymisen, elinvoiman rakentamisen, tukemiseen.

– Summa ei sisällä aluetaloudellisia vaikutuksia, joista tässä erinomainen esimerkki: pelkästään vuonna 2020 Miksei auttoi asiakkaitaan käynnistämään 195 kehitysprojektia, joihin yritykset ja rahoituslaitokset investoivat yhteensä 27,9 miljoonaa euroa. Kun kaupunki kattaa Miksein operatiivisia kustannuksia vain 1–1,2 miljoonalla vuodessa, on sijoitetun pääoman tuotto kaupungin ja veronmaksajan näkökulmasta vähintään kohtuullinen.

– Mikseillä työskentelee joukko erittäin ammattitaitoisia asiantuntijoita, joilla on kokemuksen tuoma kova osaaminen elinvoimatyöstä ja yritysten liiketoimintaympäristön sekä matkailuliiketoiminnan kehittämisestä.

– Seutukunnan yritysten, niiden haasteiden ja tavoitteiden seikkaperäinen ymmärtäminen on keskittynyt Mikseihin. Tästä seurannutta ylivoimaa ja synergiaetua ei ilmeisesti ole täysin ymmärretty.

Miten Mikkelin mainekuvaa parannetaan?

– Mikkelin täytyy osata viestiä tehokkaammin ylivoimatekijöistään. Jos taloudesta ei ole hyvää kerrottavaa, keskitytään viestimään siitä, mikä meillä on parempaa kuin muualla.

– Miksein matkailupalvelut tekee huippulaadukasta Mikkeli-brändiviestintää rakentaen seudusta kuvaa vetovoimaisen kiinnostavana vapaa-ajan ja paikkariippumattoman työn kohteena. Tähän lisää voimaa ja seudun yritysystävällisyyttä mukaan.

Mikä on roolisi toimitusjohtajana?

– Organisaation näkökulmasta olla henkilöstön onnistumisen ja menestyksen esteiden poistaja. Operatiivisesti tehtäväni on huolehtia, että toiminnan suunta ja nopeus säilyy haluttuna, ja että Mikseille asetetut tavoitteet täytetään, mieluummin ylitetään.

– Ulospäin tehtäväni on pitää huoli siitä, että omistajalla on ajantasainen tieto toiminnan tilanteesta, onnistumisista ja mahdollisista haasteista.

– Kattava verkostoituminen paikallisten sekä alueelle tavoiteltavien yritysten ja vaikuttajien kanssa on olennaista. Tärkeintä on varmistaa johdettavieni työrauha. Palaute ja operatiivinen ohjaus kulkevat kauttani.

Millainen johtaja olet?

Johtamistyylini on valmentava, keskusteleva ja se pohjautuu kunnioitukseen, luottamukseen ja avoimuuteen. Olen edestä johtava joukkuepelaaja, tiimin jokainen jäsen on tärkeä.

– Haastan mielelläni vanhoja tapoja ja haluan nähdä tekemisessä tuloksellisuutta, vaikuttavuutta. Kannustan uudistumaan ja kehittämään omaa osaamista.

Etusivulla nyt

Luetuimmat

Palvelut

Ruokapaikka