Mikkeliläinen ravitsemusterapeutti antaa vinkit terveellisempään elämään

Päivi Penttinen tietää, miten elämäntavat muutetaan pysyvästi terveellisemmiksi.

Muutos vaatii motivaatioita ja aikaa, tietää ravitsemusterapeutti Päivi Penttinen neuvoo Anni Suomela

Anni Suomela

Alkuvuodesta moni asettaa tavoitteet korkealle ja lähtee tavoittelemaan uutta, terveellisempää elämäntyyliä.

Kohti muutosta lähdetään innolla ja varmana päätöksestä. Usein käytännön toteutus kuitenkin lässähtää heti alkuunsa.

Essoten ravitsemusterapeutti Päivi Penttinen tietää, mikä elintaparemonteissa menee usein pieleen ja antaa vinkit pysyvään muutokseen.

Milloin on oikea aika aloittaa elintapamuutos?

–Muutos vaatii motivaatiota, tietoa sekä uskoa siihen, että on kykenevä tekemään itselle hyödyllisiä muutoksia. Koska muutokset vaativat sitoutumista, on tärkeää, että omat voimavarat ja elämäntilanne ovat sellaisia, jotka tukevat uuden suunnan harjoittelua.

Penttisen mukaan elintapamuutos kannattaakin ajoittaa sellaiseen elämäntilanteeseen, jolloin muita kuormittavia tekijöitä on mahdollisimman vähän.

Kiellot

–Jos stressitekijöitä on runsaasti, eivät psyykkiset voimavarat useinkaan riitä pitkäjänteiseen elintapojen muutosprosessiin.

Elintapamuutoksessa kyse on kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukemisesta. tärkeää onkin huomioida itsensä kokonaisuutena, niin fyysisen kuin psyykkisenkin terveyden kannalta.

–Uusien ruoka- ja liikuntatottumusten muutoksissa on kysymys uusien ajattelu- ja toimintatapojen opettelusta.

Mistä on hyvä lähteä liikkeelle?

–Alkuun on hyvä pysähtyä miettimään, mitä asioita kokee omakohtaisesti hyvään elämään kuuluvan, mitä muutostarpeita elintavoissaan näkee, mitkä asiat motivoivat sekä mihin asioihin on mahdollisuuksia itse vaikuttaa, Penttinen kannustaa.

Kiellot

Myös omaa ruokasuhdetta ja syömistottumuksia sekä niiden taustalla vaikuttavia tekijöitä kannattaa tarkastella.

–Tämän jälkeen on hyvä miettiä, mikä on pienin ja helpoin mahdollinen muutos? Millaisia konkreettisia hyvinvointitekoja voi tehdä joka päivä?

Mitä pysyvän elintapamuutoksen omaksuminen vaatii?

–Harjoittelua, aikaa ja kärsivällisyyttä. Tavoitteet on hyvä asettaa realistisesti ja edetä mieluummin pienin muutoksin kuin pyrkiä muuttamaan kerralla monia asioita.

–Pienissä muutoksissa on helpompi onnistua. Jokainen saavutettu tavoite lisää uskoa seuraavan tavoitteen saavuttamiseen.

Kiellot

Mihin asioihin ruokavaliossa kannattaa kiinnittää huomiota?

–Eritoten riittävään, tasaiseen ja täysipainoiseen syömiseen.

-Nälkä lisää mielitekoja ja alttiutta tunnesyömiselle. Säännöllinen ja riittävä syöminen taas hillitsee mielitekoja ja jatkuvaa napostelua.

Säännöllinen syöminen pitää myös verensokerin tasaisena, mielen virkeänä sekä tukee muutoinkin jaksamista.

Säännöllinen ruokarytmi sisältää Penttisen mukaan aamupalan, lounaan, päivällisen sekä tarpeen mukaan 1–2 välipalaa.

–On hyvä muistaa, ettei säännöllinen rytmi tarkoita syömistä aina samaan kellonaikaan, vaan että löytää itselleen sopivan ateriavälin, Penttinen muistuttaa.

Miksi niin moni elintapamuutos epäonnistuu?

–Muutosten tekeminen tuntuu hankalalta, jos muutokset ovat suuria ja vaikuttavat yhtäaikaisesti moniin elämän osa-alueisiin. Liian rajoittava syöminen ja tiukat dieetit eivät yleensä tue muutoksen pysyvyyttä, sillä niitä jaksaa harvoin toteuttaa pitkään.

Penttinen neuvookin, ettei ruokia ei kannata jakaa kiellettyihin ja sallittuihin.

–Kiellot ennemminkin vahvistavat mielitekoja, jolloin myös syömisenhallinta helposti hankaloituu. Kun arjen päivittäiset valinnat ovat kunnossa, voi herkutellakin hyvällä omalla tunnolla.

Mitkä ovat avainsanat terveellisempään elämään?

–Kokonaisvaltainen hyvinvointi koostuu monista tekijöistä, kuten riittävästä levosta, sopivasta liikunnasta, täysipainoisesta ruokavaliosta sekä mielen ja kehon tasapainosta.

Penttinen on työskennellyt laillistettuna ravitsemusterapeuttina vuodesta 2007 asti.

Laillistetut ravitsemusterapeutit ovat terveydenhuollon ammattiryhmä, jolla on ravitsemushoitoon ja -terapiaan erikoistunut yliopistokoulutus.

Päivi Penttisen viisi vinkkiä muutokseen

Mieti miksi muutos on sinulle tärkeää ja mikä omakohtaisesti muutokseen motivoi.

Aseta realistinen tavoite ja riittävän pienet ja konkreettiset välitavoitteet, joihin on helppo sitoutua.

Huolehdi riittävästä levosta ja palautumisesta.

Syö riittävästi, tasaisesti, monipuolisesti ja sallivasti.

Lisää mahdollisuuksien mukaan fyysistä aktiivisuutta ja itselle mieluista liikuntaa.

Kommentoi