Maavoimien uusi komentaja ei istu esikunnassa vaan kiertää siellä missä hänen komentamansa joukot ovat

Kenraaliluutnantti Pasi Välimäki otti vuodenvaihteessa maavoimien komentajan tehtävät. Anssi Mehtälä

Anssi Mehtälä

Vuoden alussa maavoimien komentajan tehtävät vastaanottaneen kenraaliluutnantti Pasi Välimäen asemapaikka on Maavoimien esikunnassa Mikkelin Karkialammella.

Hänen työkenttänsä on paljon laajempi.

– Aion kiertää mahdollisimman paljon joukko-osastoissa. Siihen tulen käyttämään paljon aikaani, Välimäki linjaa.

– Komentaja ei kuulu esikuntaan, vaikka Maavoimien esikunta onkin hänen komentoesikuntansa.

– Komentaja on joukkoja varten, joten hänen on oltava siellä missä joukotkin ovat, tukee Välimäen edeltäjä, kenraaliluutnantti Petri Hulkko, joka siirtyi vuodenvaihteessa reserviin.

Puolustusvoimien operaatiopäällikön vakanssilta siirtyvällä Välimäellä on vahva maavoimatausta. Hän on toiminut muun muassa Karjalan Prikaatin komentajana.

Välimäki saa maavoimien komentajana toimeenpannakseen valtioneuvoston puolustusselonteon linjaukset.

Niihin sisältyy paikallispuolustuksen ja siihen tarkoitettujen joukkojen ja suorituskykyjen kehittäminen.

– Se tulee olemaan mielenkiintoista ja antoisaa. Paikalliset erityispiirteet ja erityisosaaminen otetaan huomioon, Välimäki sanoo.

Paikallispuolustus nojaa joukkoihin, jotka tuntevat alueensa erityispiirteet. Joukot organisoidaan poikkeusoloissa paikallispataljooniksi, jotka perustetaan valmiutta kohotettaessa. Paikallispuolustuksen johtaa maavoimien komentaja.

Merkittävä osa paikallispuolustusta on yhteistoiminta muiden viranomaisten kanssa.

– Koko yhteiskunta on liitettävä maanpuolustusjärjestelmään. Ei pelkästään sotilaat vaan myös kolmas sektori, erilaiset yhteisöt, kuntasektori ja teollisuus, kuvailee Välimäki.

Paikallisiin joukkoihin tukeutuminen parantaa toimintavalmiuksia.

– Toiminnalliset haasteet pyritään ratkaisemaan paikallisella tasolla. Otetaan myös huomioon paikalliset erityisolot. Suomi ei ole kaikkialta samanlainen, Välimäki korostaa.

Tehtävä maavoimien komentajana tietää matkustamista. Muuten Välimäki jakaa aikansa Mikkelin ja Vantaan välillä.

– Perheeni jää Vantaalle asumaan.

Tehtävässään Välimäki aloittaa innostuneena.

– Saan ottaa vastaan maavoimat, jotka ovat kehittyneet sekä suorituskyvyn että valmiuden osalta merkittävästi.

– Kykyä vastata sekä nopeasti kehittyviin sotilaallisiin uhkiin että normaaliolojen poikkeustilanteisiin on parannettu.

– Suomeen ei kohdistu sotilaallista uhkaa. Siitä huolimatta meidän on valmistauduttava ja varauduttava, Välimäki korostaa.

Kommentoi

Palvelut

Ruokapaikka