Mikkeliin mallia Lahdesta

LUT:n rehtori Juha-Matti Saksa (oik.), professori Sami Saarenketo ja Mikkelin yliopistokeskusen pääsihteeri Matti Malinen uskovat, että huippuluokan täydennyskoulutus kiinnostaa mikkeliläisiä.

Mikkelin tie yliopistokaupungiksi on edennyt verkkaisesti. LUT-yliopiston mikkeliläinen rehtori Juha-Matti Saksa toivoo, että tie vielä avautuu.

Saksa muistuttaa, että Mikkelillä oli muutama vuosi sitten mahdollisuus saada korkeinta opetusta ja tutkimusta, kun LUT tarjosi kaupungille syvenevää yhteistyötä.

LUT ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk eivät tuolloin päässeet yhteisymmärrykseen yhteisestä tulevaisuudestaan.

– Mikkeli ei tuolloin halunnut yliopistopaikkakunnaksi, Saksa sanoo.

Lahdelle LUT:n tarjous yhteistyöstä sen sijaan kelpasi. Lahdessa on nyt LUT:n ja ammattikorkeakoulun yhteinen kampus, jossa yliopistolla on 16 professuuria, lähes 200 työntekijää sekä satoja maisteriopiskelijoita. Kandiopetus käynnistyy syksyllä 2021.

Saksa korostaa, että Lahdessa oli vuodesta 1996 alkaen kova tahto saada yliopisto kaupunkiin. Päämäärä saavutettiin 2019.

– Kaupunginjohto ja yrittäjät olivat vankasti asian takana. Etenkin Lahden Teollisuusseuran päättäväisyydellä oli suuri merkitys. Lahti oli päättänyt saada yliopiston kaupunkiin, ja se sinne myös otettiin.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun aikomusta hankkia yliopistostatus ei Saksa halua enemmälti ruotia. Hän kuitenkin huomauttaa, ettei kyse ole pelkästä ilmoitusasiasta.

– Ilman kansainvälisesti kovatasoista tutkimusta ei yliopistoissa ole yhtään mitään, Saksa sanoo.

Vaikka Mikkeli torjui LUT:n lähentymisen, on sen toiminta Mikkelissäkin silti kehittynyt. LUT:lla on Mikkelissä kolmen tiedekunnan väkeä yhtensä noin 60 henkeä.

– Peruskysymys on edelleen, mitä Mikkeli ja Etelä-Savo haluavat ja kuinka paljon.

Tarjolla huippukoulutusta

Yliopistomiehet Juha-Matti Saksa (vas.), Matti Malinen ja Sami Saarenketo haluavat kehittää Mikkelin korkeinta koulutusta.

LUT-yliopisto laajentaa koulutustarjontaansa Etelä-Savossa. Mikkelissä alkaa syksyllä 2021 uusi EMBA-ohjelma. – Koulutus alkaa syksyllä, jos kokoon saadaan 15–20 opiskelijaa. Uskon, että porukka saadaan kokoon, sanoo LUT-kauppakorkeakoulun dekaani ja kansainvälisen markkinoinnin professori Sami Saarenketo.

EMBA-koulutusohjelma on suunnattu johto-, päällikkö- ja asiantuntijatehtävissä työskenteleville. Opinnot viedään läpi parissa, kolmessa vuodessa työn ohessa.

Pohjakoulutukseksi soveltuvat esimerkiksi diplomi-insinööri-, kandidaatti- tai ammattikorkeakoulututkinnot. Ohjelmaan voivat kuitenkin hakea myös pitkän työkokemuksen omaavat tai yrittäjät.

Sisällöllisesti MBA-tutkinnot rinnastetaan yleisesti maisteritutkintoihin, mutta kyseessä ei ole tutkintokoulutus.Vertaisoppimisella on iso merkitys strategisen ajattelun kehittämisessä.

– Juuri tätä EMBA-ohjelmamme tukee erityisen hyvin. Ohjelma tarjoaa erinomaisen tilaisuuden verkostoitua ja nähdä erilaisten organisaatioiden tapoja ratkaista johtamisen pulmia.

Opiskelijat voivat erikoistua valitsemalla opinnoilleen teeman, joka pohjautuu LUT-yliopiston vahvoihin tutkimusalueisiin: tietojohtamiseen, hankintojen johtamiseen tai innovaatiojohtamiseen.

MBA-tutkinto on yritykselle iso satsaus osaamiseen. LUT:n tutkinnon hinta on noin 30 000 euroa. Suomessa on tarjolla tupalasti hintavampikin tutkintoja.

Saarenketo vakuuttaa, että satsaus osaamiseen kannattaa. LUT:n ohjelman kautta on vuodesta 2005 lähtien yhteensä 200 asiantuntijaa vahvistanut liiketoimintaosaamistaan suorittamalla 95 opintopisteen laajuisen tutkinnon.

Uudella ohjelmalla LUT vastaa Etelä-Savon alueella kasvaneeseen liikkeenjohdon koulutuksen kysyntään. Alueen erityispiirteet on huomioitu ohjelman sisällön suunnittelussa.

– Mikkelin yrityskentältä kantautuneissa viesteissä on tunnistettu tarve kasvattaa osaamista muun muassa myynnissä ja digitalisaation mahdollisuuksien hyödyntämisessä. Uskomme, että pystymme auttamaan tässä.

LUT järjestää kevään aikana EMBA-koulutuksesta kiinnostuneille verkossa infotilaisuuden. Mukana ovat myös Mikkelin kaupunki, Etelä-Savon kauppakamari ja Etelä-Savon yrittäjät.

Tapio Honkamaa

Kommentoi

Palvelut

Ruokapaikka