Kolumni: Elinvoimaa luomaan

Antero Heikkinen

Mikkelin kaupungin elinvoimatyön uudistaminen nytkähti ainakin yhden kaupunginhallituksen päätöspykälän verran eteenpäin tällä viikolla.

Nyt linjattiin ainakin, että MikseiMikkeli Oy jatkaa kaupungin kehitysyhtiönä sisältäen matkailun kehittämisen. Se oli tärkeä päätös niin kaupunkikonsernin kuin yhtiön kannalta. Kehitysyhtiössä tehdään tärkeää työtä nykyisten ja uusien yrittäjien hyväksi.

Erityisen arvokkaasta työtä Miksein osaajat ovat tehneet poikkeusolojen keskellä. Koronalinjan päivystys on ollut yrittäjille tärkeässä roolissa.

Elinvoimatyön uudistaminen lähtee liikkeelle kaupungin ylimmästä virkamiesjohdosta. Kaupunkijohtaja Timo Halonen priorisoi omaa työnkuvaansa ja antaa osaamistaan elinvoiman hyväksi. Teknisen johtajan Jouni Riihelän virkanimike muuttuu ja työnkuva keskittyy kaupunkikehittämisjohtajan työhön, jossa voi keskittyä strategisten hankkeiden edistämiseen.

Kaupungin operatiivista elinvoimatyötä johtaa kaupunginjohtaja. Operatiivisen elinvoimatyön tukena on viisihenkinen elinvoiman johtoryhmä, johon kuuluvat kaupunkikehitysjohtaja, Miksein ja Naistingin toimitusjohtajat sekä strategia- ja kehityspäällikkö.

Kaupunkimarkkinointiin perustetaan kaupunkimarkkinointitiimi. Kaupungin viestintäpäällikön johtamaan tiimiin on kaavailtu Mikseistä kaupunkimarkkinointihenkilö ja matkailumarkkinointihenkilö ja edustajat Xamkista ja Esedusta.

Elinvoimatyön uudistaminen perustuu yhteistyöhön. Asiakas on elinvoimatyön keskiössä. Elinvoimaohjelman tavoitteet ja mittarit aiotaan laatia uuden valtuustokauden strategian laadinnan yhteydessä.

Toivoa sopii, että asiat etenevät tulevia kuukausien aikana. Toimintaan ne saatettaneen syksyn ja uuden valtuustokauden käynnistyessä.

Kommentoi